Sponzoring

Sponzoring

Volnočasové aktivity v rozvoji práce s mladými lidmi

KO - Křesťansky outdoor je neziskovou organizací zabývající se výcvikem vedoucích pro volnočasové aktivity související s outdoorem.

Cílem organizace je motivovat a vést mladé lidi k aktivnímu přístupu k životu, k  smysluplným hodnotám a aktivitám rozvíjejícím osobnost a také k přemýšlení o biblických hodnotách, které jsou pilířem zdravé a fungující společnosti a spolu s osobním svědectvím ukazovat na důležitost křesťanské víry v dnešní době.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání - cesta z chudoby

Podporujeme projekt vzdělávání misijní agentury "Jděte", která aktivně podporuje rozvoj vzdělání jako "cesty z chudoby a bídy pro budoucí generace v Ugandě"

Jedna z důležitých částí projektu bylo zajištění dopravy pitné vody do místní školy.

© 2015 copyright
Enjoyed with Digimadi.com