Papírové tubusy

Papírové tubusy

 

Papírové tubusy a dutinky nebo také vinutá kartonáž je vhodná pro balení a ochranu zboží při přepravě, především profilového a křehkého materiálu. Při použití vhodného uzávěru nebo víček může sloužit také jako vhodný ochranný obal pro skladování.

Rozměry papírových tubusů

Nabízíme standartně papírové tubusy vnitřních průměru 35,3 mm až do 300,5 mm.

Délka od 40 až po 12 000 mm.

Tloušťka stěny od 1 až po 16 mm.

Papírové tubusy lze jednoduše uzavírat plastovými víčky.

 

Do vinuté kartonáže patří především výroba papírových trubic – dutinek, sloužících jako základ pro navíjení celého sortimentu výroby papíru, ale i dalších flexibilních médií, jako jsou například plastové fólie, tkaniny a podobné produkty. Tyto papírové trubice jsou ale také základem pro výrobu celé řady dalších produktů. Zhotovují se z nich například oválné krabice umožňující přepravu sypkých i tekutých materiálů, papírové tubusy (pouzdra), odnosné kbelíky nebo i objemné sudy.

Papírové trubice vznikají navíjením plošného materiálu (papíru, kartónu, lepenek) na válcové vřeteno za současného lepení.  Z hlediska názvoslovného bývají odlišovány od papírových dutinek podle vnitřního průměru. Za trubice jsou považovány vinuté výrobky s vnitřním průměrem větším než 50 mm. Přesto bývají trubice, na které se v papírnách navíjejí papíry, nazývány papírenskými dutinkami, i když mají vnitřní průměr 70 mm.

Trubice se vyrábějí převážně z technických papírů a kartónů, značný podíl navíjecího materiálu je dodáván s vysokým obsahem sekundárních vláknin. Svým charakterem jde jednak o výrobky technické, jednak o polotovary, které se dále zpracovávají na vinuté obaly. Proto u trubic ustupují do pozadí problémy povrchové úpravy, která se provádí až v dalších výrobních stupních.

Pro obalovou techniku mají význam především trubice tenkostěnné s tloušťkou stěny asi do 5 mm, z nichž se dále vyrábějí vinuté krabice, kbelíky a bubny. Pro navíjení plošných materiálů, jako jsou papíry, kartóny, tkaniny, plastické fólie obalové a dekorační, podlahoviny atd. se vyrábějí (pokud není dohodnuto jinak) trubice v pěti průměrech mezi 70 a 300 mm a v tloušťkách stěn od 5 do 18 mm.

Trubice vznikají vinutím z přířezu papíru, který má tvar obdélníku a jehož rozměry odpovídají rozměrům rozvinuté trubice nebo vinutím z nekonečného pásu papíru (tzv. spirálové vinutí).

K nejrozšířenějším obalům z vinuté kartonáže bezesporu patří papírová vinutá pouzdra (papírové tubusy).  Používají se k ukládání rysů, projektových výkresů, diplomů, map, obrazů, fotografií  a pod.

Papírové tubusy dobře chrání balený materiál před nežádoucím znečištěním a poškozením, zabraňují vlhkosti, jsou pevné, nedají se zlomit, mají dlouhou životnost a umožňují opakované použití. Oproti obalům kovovým a skleněným jsou výrazně lehčí, pružněji absorbují nárazy, jejich výrobní náklady jsou nižší a nemají negativní vliv na životní prostředí. Povrch papírového tubusu může plnit estetickou,  informační a prodejně propagační funkci (etikety, potisk, barevná povrchová úprava atd.).

Nevýhodou může být válcový tvar papírového tubusu, kdy tubus nelze složit, a proto zaujímá stejné prostorové nároky prázdný i naplněný (zvýšené skladovací a dopravní náklady).

© 2015 copyright
Enjoyed with Digimadi.com